LỚP HỌC TRỰC TUYẾN 9CA

Các em in tài liệu và nghe bài giảng ở các link bên dưới:

 1. Nội dung 1
 2. Nội dung 2
 3. Nội dung 3
 4. Nội dung 4

LINK TẢI BÀI CHUẨN BỊ CHO 07.05.2020:

 1. Nội dung 1
 2. Nội dung 2
 3. Nội dung 3
 4. Nội dung 4
 5. Nội dung 5

LINK TẢI BÀI CHUẨN BỊ CHO 16.05.2020:

 1. Nội dung 1
 2. Nội dung 2


ĐĂNG KÝ NGAY