LỚP HỌC TRỰC TUYẾN 9A, 9D

CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý:
  • Phụ huynh học sinh tải hướng dẫn đăng nhập vào lớp học tại đây. Phụ huynh học sinh nên cho học sinh thử máy và chương trình trước, đăng nhập vào lớp học sớm 10 phút để ổn định.
  • Các em nghe bài giảng từ vựng tại đây, lặp lại để biết cách phát âm, học thuộc từ.
  • Các em nghe bài giảng dạng từ (word forms) của bài 10 tại đây. Các em ghi chép vào trang 53 (tài liệu cuốn 3) để chuẩn bị cho buổi học.
  • Các em có thể xem bài giảng này thuận tiện hơn khi đăng nhập vào tài khoản khoá 2 của mình.
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN:

- Lớp 9A: 

  •  Thời gian: 10h15 – 11h15 chủ nhật ngày 19.04.2020
  • Zoom ID: 506-623-112

- Lớp 9D:

  •  Thời gian: 16h – 17h chủ nhật ngày 19.04.2020
  • Zoom ID: 548-397-444

ĐĂNG KÝ NGAY