LỚP HỌC TRỰC TUYẾN 10

CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý:

  • Phụ huynh học sinh tải hướng dẫn đăng nhập vào lớp học tại đây. Phụ huynh học sinh nên cho học sinh thử máy và chương trình trước, đăng nhập vào lớp học sớm 10 phút để ổn định.
  • Các em nghe bài giảng từ vựng bài 15 tại đây, ghi chép vào tài liệu trang 79.
  • Các em nghe bài giảng văn phạm, ôn tập relative clauses tại đây, ghi chép vào trang 78 TRƯỚC BUỔI HỌC
  • Các em có thể xem bài giảng này thuận tiện hơn khi đăng nhập vào tài khoản khoá 2 của mình.

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN:

  • Thời gian: 18h – 19h thứ 7 ngày 18.04.2020
  • Zoom ID: 256-079-294

ĐĂNG KÝ NGAY