LỚP HỌC TRỰC TUYẾN 11 ngày 26.04.2020

  1. Học sinh tải file bài học về in sẵn tại đây. Học sinh nghe giảng bài ngữ pháp tại đây và ghi chép vào phần S-V Agreement
  2. Học sinh nghe giảng bài từ vựng tại đây, ghi chép vào tài liệu trang 80-81 cuốn 3
ĐĂNG KÝ NGAY